Privacy Policy
ReadyPlanet.com
dot
สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
ค้นหาสินค้า


  [Help]
dot
bulletวิธีการสั่งซื้อ
bulletแจ้งการโอนเงิน
bulletสินค้าในตระกร้า
bulletตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ
เว็บไซต์ระบบมัลติ-รูม/เน็ทเวิร์ค ออดิโอ โดยโคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค
บล็อคของคนรักเครื่องเสียงโดยโคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค

นโยบายความเป็นส่วนตัว


การรวบรวมและสงวนข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะนำไปใช้ในการดำเนินงานต่างๆ ภายในเว็บไซต์ เพื่อให้สำเร็จ ลุล่วงไปได้อย่างราบรื่น อีกทั้งยังนำมาพัฒนาการบริการให้ดีขึ้นกว่าเดิม บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง ผ่านกระบวนการลงทะเบียนและ/หรือ การสมัครสมาชิก หากท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลเช่น ชื่อ ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(อีเมล์แอดเดรส) เบอร์โทรศัพท์ ตลอดจนถึงการทำกิจกรรมต่างๆ ที่ท่านได้กระทำในเว็บไชต์แห่งนี้ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้นของท่านไว้เป็นความลับ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จะถูกเก็บรวบรวมและสงวนไว้ในช่วงระหว่างระยะเวลาที่บริษัทฯ และท่านมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกัน นอกจากนี้ การสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(อีเมล์) ทางบริษัทฯ อาจจะเก็บเนื้อหาในอีเมล์นั้นไว้ เพื่อใช้ในการตอบข้อสงสัยของท่าน ให้กระจ่าง ชัดเจน

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการบริการที่ดีจากบริษัทฯ ผ่านเว็บไซด์แห่งนี้ อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อท่านได้ให้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ข้อมูลดังกล่าวนั้นจะถูกเก็บรวบรวมเอาไว้ เพื่อนำมาใช้ให้การดำเนินการต่างๆ ให้สำเร็จ ลุล่วงไปได้อย่างราบรื่น อีกทั้งข้อมูลเหล่านั้นจะถูกเก็บรักษาไว้อย่างปลอดภัย โดยบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว (เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นๆ)

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ไม่จัดสรรหรือขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าซื้อ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่นๆ และ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเว็บไชต์แห่งนี้ เว้นแต่

  1. ทางบริษัทฯ หรือท่านได้ร้องขอ และ/หรือ ท่านได้ให้อำนาจแก่บริษัทฯ หรือ
  2. ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลเพื่อช่วยในการดำเนินการต่างๆ ของท่าน ให้สำเร็จลุล่วง หรือ
  3. ข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลอันแสดงถึงตัวท่านแต่ไม่ใช่ชื่อจริงของท่าน (นามแฝง)

การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ มีมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อคุ้มครองข้อมูลต่างๆ ของผู้ใช้บริการ การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคลนั้น จะมีเฉพาะเจ้าหน้าที่ ที่มีอำนาจของบริษัทฯ เท่านั้น ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลได้ ท่านก็สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เช่นกัน โดยสามารถแก้ไข/เปลี่ยนแปลง ข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ ของท่านได้ ทั้งนี้ข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับการคุ้มครองโดยการใช้รหัสผ่าน ทั้งนี้ท่านต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและรหัสผ่านของท่าน ด้วยเช่นกัน ซึ่งมีเพียงท่านเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

ข้อยกเว้นความรับผิด

ท่านได้รับทราบและตกลงยินยอมว่า หากข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องของท่าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทั่วไป หรือข้อมูลส่วนบุคคลได้ถูกโจรกรรมทางคอมพิวเตอร์ สูญหาย หรือเสียหายซึ่งมิใช่ความผิดของบริษัทฯ และการใช้บริการของท่าน ในทุกๆ ครั้งที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์แห่งนี้ บริษัทฯ ถือว่าท่านตกลงยอมรับในข้อตกลงต่างๆ และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และฉบับต่อๆ ไป โดยบริษัทฯ ไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ

บริษัท โคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค จำกัด ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดทั้งปวงอันเกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย อาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ หรือเหตุอื่นใดที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของบริษัทฯ

ข้อแนะนำ : ท่านไม่ควรเปิดเผยรหัสผ่านของท่านต่อบุคคลใดๆ และท่านควรออกจากการใช้คอมพิวเตอร์เบราเซอร์ของท่าน ทุกครั้งที่ท่านเลิกใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลอื่นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน และไม่สามารถทำการอันใดเสมือนว่าเป็นตัวท่านได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น หรือใช้คอมพิวเตอร์ในที่สาธารณะ เช่น ห้องสมุด หรือ บริการอินเตอร์เน็ต ท่านควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นหน้า 1/1
1
[Go to top]