Terms of Use
ReadyPlanet.com
dot
สมัครสมาชิก/เข้าสู่ระบบ
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot
ค้นหาสินค้า


  [Help]
dot
bulletวิธีการสั่งซื้อ
bulletแจ้งการโอนเงิน
bulletสินค้าในตระกร้า
bulletตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ
เว็บไซต์ระบบมัลติ-รูม/เน็ทเวิร์ค ออดิโอ โดยโคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค
บล็อคของคนรักเครื่องเสียงโดยโคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค

ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการ

บริษัท โคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค จำกัด จัดทำเว็บไซต์นี้เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า และบริการต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่าง ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯ สามารถทำการแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการต่างๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบแต่อย่างใด

กรุณาอ่านข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการต่างๆ เหล่านี้โดยละเอียด บริษัทฯ จะถือว่าผู้ใช้บริการเว็บไซต์แห่งนี้ทุกท่าน ยอมรับในข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการต่างๆ ดังกล่าวนี้ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ด้านล่าง หากท่านไม่ประสงค์ที่จะยอมรับในข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการดังกล่าว กรุณาหยุดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านในขณะนี้

ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้บริการ

ลิขสิทธิ์

ข้อความ เนื้อหา รปภาพ ที่ปรากฏบนหน้าจอต่างๆของเว็บไซต์แห่งนี้ เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท โคไน้ซ์ อีเล็คโทรนิค จำกัด (ยกเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น) ข้อมูลต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ภายในเว็บไซต์ บริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการลอกเลียน ทำซ้ำ หรือปลอมแปลงเนื้อหาสาระ เครื่องหมายการค้า และสิ่งต่างๆ ที่ได้พัฒนาขึ้นโดยบริษัทฯ เพื่อนำไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าโดยมิได้รับอนุญาติเป็นหนังสือโดย ชัดเจนจากบริษัทฯ ก่อน และทางบริษัทฯ มีสิทธิที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ละเมิดลิขสิทธิ์

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(อีเมล์)แบบอัตโนมัติถึงท่านนั้น บริษัทฯ จะใช้ระบบนี้จัดส่งข้อมูลในการทำรายการต่างๆ ของท่านกับเว็บไซต์ อาทิเช่น การแจ้งยืนยันการสมัครสมาชิก การแจ้งยืนยันการสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้ยังใช้เพื่อการแจ้งข่าวสารต่างๆ อาทิเช่นแจ้งสินค้าตัวใหม่ ข่าวคราวความเคลื่อนไหว แจ้งโปรโมชั่นของสินค้า เป็นต้น และการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์นี้ ยังรวมไปถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ กับท่านอีกด้วย

การเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ท่านสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ เพื่อการค้นหาสินค้าและบริการต่างๆ และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ ในกรณีที่ไม่ต้องการลงทะเบียนไว้กับบริษัทฯ และไม่ต้องการได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมจากบริษัทฯ

หากท่านต้องการลงทะเบียนหรือสมัครเป็นสมาชิกออนไลน์ของบริษัทฯ และ/หรือต้องการรับข้อมูลข่าวสารใหม่เพิ่มเติมจากบริษัทฯ ท่านต้องยินยอมและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • ผู้ใช้บริการจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่บริษัทฯ ได้ร้องขอในขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้บริการในเว็บไซต์แห่งนี้
  • ผู้ใช้บริการต้องยอมรับในข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้
  • บริษัทฯ สามารถยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบ ในกรณีที่บริษัทฯ ได้ตรวจสอบพบว่าท่านได้ละเมิดข้อกำหนดและ/หรือเงื่อนไขต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้กำหนดเอาไว้


หน้า 1/1
1
[Go to top]